Cookies pr. 1. januar 2020

Tinfoilagenda.com ( i det følgende kaldet Tinfoil) – Dataansvar:
Tinfoil behandler personoplysninger, hvorfor denne privatlivspolitik er beskrevet for at give dig oplysning om, hvordan personoplysninger behandles.

Personoplysninger anvendes kun til helt bestemte og relevante formål og data slettes efter endt forløb, når de ikke længere er nødvendige. De oplysninger, som gemmes efter endt forløb er navn, adresse, telefonnummer og mailadresse samt faktura.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Tinfoil er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson Tristian Sommer                        
Mail:  ts@nordicsoftwarecompany.dk
Mobil:  + 45 29625133
 
Behandling af personoplysninger:
Tinfoil anvender og behandler følgende personoplysninger på kunder
Personoplysninger som:
1.  Navn
2.  Adresse
3.  Mailadresse
4.  Telefonnummer
5.  Aftale om forløb
6.  Faktura
7. Noter m.m. fra møder og lign.

Der er alene tale om oplysninger efter Persondataforordningens artikel 6

Hvor kommer oplysningerne fra:
Normalt kommer oplysningerne alene fra dig – nogle gange fra andre du kender, når du har sagt ja til at blive henvist til eller blive kontaktet af Tinfoil.
 
 
Formål med behandling af dine personoplysninger:
Tinfoil behandler dine personoplysninger til følgende:
 
Administration af din relation til tinfoilagenda.com
Indgå aftale, kontrakt og sende faktura 
Notater og opgaver - som anvendes i selve det indgåede forløb 
 Opfyldelse af lovkrav (f.eks. bogføring af faktura) 
 
Tinfoil behandler og opbevarer kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang der behandles og opbevares kundeoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil dette alene være motiveret af berettigede/legitime interesser som:

 Aftale om rammer for kontrakten 
Opfyldelse af indgået aftaler 
Opkrævning af honorar og vederlag 
Opbevaring af kontaktoplysninger  Opbevaring af dokumenter – som kræves grundet lovkrav f.eks. Bogføringsregler
 
Samtykke:
Oftest vil behandling og opbevaring af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Hvis der i et sjældent tilfælde skal indhentes og anvendes et samtykke for at behandle og opbevare personoplysninger til formål beskrevet ovenfor, vil et samtykke blive indhentet. 
 
Det er altid frivilligt om du vil give samtykke, og du vil altid kunne trække det tilbage. 
 
Videregivelse af dine personoplysninger: 
Tinfoil videregiver ingen af dine personoplysninger til andre. Hvis videregivelse ønskes vil det kun ske, hvis det er aftalt med dig, og der er givet samtykke hertil.
 
Dine rettigheder: 
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når tinfoilagenda.com behandler personoplysninger om dig: 

 Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
Retten til indsigt i egne personoplysninger 
Retten til berigtigelse 
Retten til sletning 
Retten til begrænsning af behandling 
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt format) 
Retten til indsigelse
 
 
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod Tinfoils behandling, ved at henvende dig til Tinfoil – kontaktoplysninger står ovenfor. 
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøges det om betingelserne er opfyldt, gennemfører i så fald ændringer og sletning så hurtigt som muligt. 
 
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet.
 
Revidering af privatlivspolitikken
Tinfoil forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Tinfoilagenda.com